Email theo tên miền - Email công ty

Email theo tên miền, hay còn gọi là Email doanh nghiệp/ Email công ty/ Email tổ chức/ Email chứng thực. VD: inet@giangdaikim.com.vn