Thông báo

Các thông báo mới nhất của GĐK iNET Website sẽ được cập nhật tại đây

category thong-bao
Thông báo thay đổi Tên gọi dịch vụ và Tên miền Web60s thành GĐK iNET Website
04-08-2023

Thay đổi tên Web60s thành GĐK iNET Website. Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký, dự kiến hoàn thành chuyển đổi tên gọi và tên miền ngày 10/08/2023 (mười ngày).

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2023
15-12-2022

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2023 của Web60s.vn

category thong-bao
Web60s.vn - Sản phẩm Dịch vụ của Công ty TNHH Giải Pháp Đầu Tư Giang Đại Kim
10-03-2022

Web60s.vn chính thức được sở hửu bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Đầu Tư Giang Đại Kim

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2022
15-12-2021

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2022 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2021
15-12-2020

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2021 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2020
15-12-2019

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2020 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2019
15-12-2018

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2019 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2018
15-12-2017

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2018 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2017
15-12-2016

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2017 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2016
15-12-2015

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2016 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2015
01-01-2015

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2015 của Web60s.vn

/*****/ BEGIN_NOTI pknapi_holiday_effect_noti /*****/
Tên miền này chưa đăng ký tính năng API trang trí giao diện vào dịp LỄ - TẾT - SỰ KIỆN QUAN TRỌNG trong năm (Phiên bản: 2.0.1)!
Vui lòng liên hệ nhà phát triển web để được đăng ký miễn phí.

Source: https://api.phankimngan.com/holiday-effect/
Web Developer: Phan Kim Ngân - info.phankimngan.com
Web Design: GĐK iNET Website - giangdaikim.website
/*****/ END_NOTI pknapi_holiday_effect_noti /*****/