Thông báo thay đổi Tên gọi dịch vụ và Tên miền Web60s thành GĐK iNET Website

Thay đổi tên Web60s thành GĐK iNET Website. Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký, dự kiến hoàn thành chuyển đổi tên gọi và tên miền ngày 10/08/2023 (mười ngày).

Thông báo 04-08-2023

Vĩnh Long, Ngày 01 Tháng 08 Năm 2023

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi Tên gọi dịch vụ và Tên miền Web60s.vn
thành Giang Đại Kim iNET Website

Số: 02-2023/TB

Kính gửi: Quý đối tác, Quý khách hàng và nhân viên của Công ty.

Nhằm tái cơ cấu lại các Dịch vụ trực tuyến trên Internet (iNET) như: Marketing, Thiết kế – Lập trình Website, Tên miền, Hosting, Email Domain, Social, Tương tác,… Nay công ty quyết định thay đổi lại tên gọi và sử dụng tên miền mới như sau:

Trước khi thay đổi

  • Tên gọi cũ: Web60s.vn
  • Tên viết tắt: Web60s
  • Liên kết dịch vụ: https://web60s.vn/
  • Liên kết quản trị dịch vụ: https://inet.web60s.vn/

Sau khi thay đổi

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký, dự kiến hoàn thành chuyển đổi tên gọi và tên miền ngày 10/08/2023 (mười ngày).

Sau thời gian hoàn thành chuyển đổi này, các tên gọi cũ cũng như các tên miền cũ (như bên trên) sẽ không sử dụng nữa và chờ đến ngày hết hạn thu hồi tên miền. Nếu có bất kỳ nội dung gì khác liên quan sau ngày này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong phạm vi của chúng tôi nữa vì không còn sở hữu và sử dụng.

Xin trân trọng cảm ơn Quý đối tác, Quý khách hàng và nhân viên đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua!

Tham khảo thêm:  Tuyển dụng nhân viên tư vấn Telesales – Công ty Giang Đại Kim

Trân trọng kính chào./.

TM CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

(Đã ký, Đóng dấu)

PHAN QUỐC SƠN

Các bài viết liên quan

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2023
15-12-2022

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2023 của Web60s.vn

category thong-bao
Web60s.vn - Sản phẩm Dịch vụ của Công ty TNHH Giải Pháp Đầu Tư Giang Đại Kim
10-03-2022

Web60s.vn chính thức được sở hửu bởi Công Ty TNHH Giải Pháp Đầu Tư Giang Đại Kim

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2022
15-12-2021

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2022 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2021
15-12-2020

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2021 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2020
15-12-2019

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2020 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2019
15-12-2018

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2019 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2018
15-12-2017

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2018 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2017
15-12-2016

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2017 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2016
15-12-2015

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2016 của Web60s.vn

category thong-bao
Lịch nghỉ Tết và làm việc 2015
01-01-2015

Lịch nghỉ Tết và làm việc 2015 của Web60s.vn