Hướng dẫn

Các thông tin hướng dẫn về: Quy định, Bảo hành, Thanh toán, và Hướng dẫn kỹ thuật

category faq
Chính sách hoàn/ hủy

Chính sách hoàn tiền, hủy hợp đồng dịch vụ

category faq
Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành website, hỗ trợ kỹ thuật dịch vụ

category faq
Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn cách thanh toán hợp đồng, thanh toán dịch vụ, gia hạn duy trì dịch vụ

category faq
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin, dịch vụ giữa GĐK iNET Website và Khách hàng

category faq
Hướng dẫn Online

Tài liệu, biểu mẫu hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến về: Website, Domain, Hosting, Dịch vụ,... Hướng dẫn sử dụng, Fix lỗi cơ bản cho khách hàng.

/*****/ BEGIN_NOTI pknapi_holiday_effect_noti /*****/
Tên miền này chưa đăng ký tính năng API trang trí giao diện vào dịp LỄ - TẾT - SỰ KIỆN QUAN TRỌNG trong năm (Phiên bản: 2.0.1)!
Vui lòng liên hệ nhà phát triển web để được đăng ký miễn phí.

Source: https://api.phankimngan.com/holiday-effect/
Web Developer: Phan Kim Ngân - info.phankimngan.com
Web Design: GĐK iNET Website - giangdaikim.website
/*****/ END_NOTI pknapi_holiday_effect_noti /*****/